Kategoriarkiv: Förändringsledning

Chefsrekrytering – du hittar resurser i Stockholm

Du hittar erfarna och kompetenta konsulter som tillhandahåller viktiga tjänster som chefsrekrytering i Stockholm för de flesta verksamheter och situationer.

Ibland kan situationen på företaget förändras hastigt. Helt plötsligt får ni veta att ni inom kort kommer att stå utan chef på er avdelning. Med andra ord är det långvarig erfarenhet och kunskap som lämnar arbetsgruppen. Att fylla den tidigare chefens skor blir kanske inte helt lätt.

Att rekrytera en ny chef till avdelningen visar sig dock vara en situation som går att lösa relativt snabbt, tack vare att ni har en extern konsult i er närhet som jobbar med just chefsrekrytering i Stockholm. Tack vare detta kan ni nu, trots relativt kort varsel, tillsätta en person som har just de erfarenheter och den kunskap som krävs för detta arbete.

Olika situationer kräver olika typer av chefsrekrytering

Det kan var så att den gamla chefen ska gå i pension eller vidare i karriären. Eller så kan det röra sig om en temporär lösning på grund av tjänstledighet eller sjukskrivning. Chefsrekrytering i Stockholm är en viktig komponent för att verksamheten ska fungera som den ska. Hos en extern konsult kan man hitta den hjälp man behöver för att fylla den post som nu blir ledig.

När ni letar efter någon som kan tillhandahålla tjänster för exempelvis en interimschef, bör ni leta efter en aktör som varit verksam i branschen en längre tid och som förstår sig på den. Då kan de lättare se vilket ert behov är och hur de på bästa sätt tillgodoser det.

Gå en kurs i faciliterande ledarskap

Det är inte lätt att motivera och leda folk när man har förändringar på gång, som kanske inte gillas av alla. En kurs i faciliterande ledarskap ger kunskaper.

Kan man lära sig att vara en bra chef? Ja, om du redan har den tjänsten så tycker förmodligen arbetsgivaren att du har de rätta förutsättningarna. Men man kan behöva träna på vissa förhållningssätt, eller bättra på sin image. När du har impopulära budskap till personalen, om indragningar, nedskärningar och liknande, är det komplicerat.

Du ska coacha folk till att genomföra de fastslagna ändringarna, och detta kan vålla spänningar i arbetsgruppen. Du förväntas vara stabil och korrekt, ge stöd åt dina medarbetare och lyssna på deras åsikter. Du ska ge var och en personligt ansvar och specifika arbetsuppgifter, så att alla drar åt samma håll.

Faciliterande ledarskap över tid

Kursen du kan gå för att få verktyg att hantera din situation varvar utbildning på internat med studier online, samtidigt som du genomför ditt arbete som planerat. Det ger dig möjlighet att konferera med kurskamrater och skickliga lärare när något jobbigt moment dyker upp, och ni kan stödja varandra i gruppen och träna på skarpt läge.

Folk är inte alltid överens, men du är satt till att överbrygga olikheter och få folk att samarbeta. Kanske har du också en deadline att ta hänsyn till. Att placera om folk, eller säga upp dem, är alltid påfrestande, men du lär dig att hantera olika situationer när du går en utbildning i faciliterande ledarskap.