Har du frågor om ekonomi och företagande?

Välkommen till en sida som ska handla om ekonomi och företagande. Vi vill visa alla sidor av dessa både mynt och visa upp vad man ska tänka på, vad man ska undvika och hur man ska lyckas skapa en lönsam verksamhet.

Det är svårt att driva ett eget företag – men tro oss: du kan lyckas. Med rätt verktyg i lådan så kan du ta din idé och förvandla den till en lönsam verklighet. Vi ska erbjuda dig dessa verktyg.

Att ansöka om konkurs

Som företagare kan man ansöka om konkurs om man märker att skulderna växer och där inkomsterna minskar. Kan man inte betala sina skulder och fordringar så är konkurs det alternativ som blir lösningen för många.

Även de man är skyldig pengar – borgenärer – kan ansöka om att sätta ditt företag i konkurs. Vid en konkurs, som beslutas av Tingsrätten, så samlas alla skulder och tillgångar av den förordnad konkursförvaltare som sedan, i en given ordning, delar upp konkursboet mellan borgenärerna.

En konkursansökan lämnas till Tingsrätten

Om man som företag hamnar i obestånd där man inte längre kan betala sina skulder så kan man lämna in en konkursansökan. Det sker till Tingsrätten och det är även där som det avgörs om man är i obestånd och där man inte har någon annan utväg än att sättas i konkurs.

Man kan även som borgenär lämna in en konkursansökan till Tingsrätten och begära ett företag – en gäldenär – i konkurs. Då måste man dock också kunna bevisa att de de facto finns en skuld.

Vad är en företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion kan göras istället för att en konkurs inleds. Ett företag kan av olika anledningar hamna i ett akut trångmål rent ekonomiskt – men där det kan finnas en ljusning i sikte. I sådana fall så är en företagsrekonstruktion ett alternativ till en konkurs.

Man ansöker i domstol om att beviljas en rekonstruktion och om den ansökan godkänns så förordnas en rekonstruktör. Under tiden en rekonstruktion sker så är det inte ovanligt att borgenärer begärs att vänta med sina krav på betalning från företaget.

Lär dig mer om affärsjuridik

Som företagare så är affärsjuridik i Göteborg något som man bör kunna en del om. Affärsjuridik är ett juridisk träd med många grenar dit bland annat arbetsrätt, entreprenadrätt, avtalsrätt, offentlig upphandling och rekonstruktion och skadeståndsrätt räknas. Detta bara som ett litet axplock.

Man brukar tjäna på att ha en skicklig affärsjurist som konsult i samband med avtalsskrivning och i samband med andra stora steg för ett företag. Genom detta minimeras riskerna och chanserna att göra en bättre affär ökar.

Hitta rätt redovisningsbyrå

Oavsett storlek på företaget så bör man anlita en redovisningsbyrå för att sköta den egna redovisningen. Detta av den enkla anledningen att den då blir rätt och att man i och med detta också slipper framtida problem med exempelvis Skatteverket.

Sett ur ett annat perspektiv så är en extern redovisningsbyrå i Stockholm något som frigör mer tid: ditt företag kan även fortsatt fokusera på det huvudsakliga området. Det, om något, är värt att betala för. Det handlar om en ren investering. Många mindre företag ser en redovisningsbyrå som en onödig utgift. Den synen kan bli kostsam.

Ta hjälp med din bokföring

Alla som driver en näringsverksamhet förbinder sig att upprätta en bokföring. Det gäller oberoende av bolagsform och såväl det stora aktiebolaget som den lilla, enskilda firman ska ha en bokföring att visa upp. Bokföring är ett system som visar, behandlar och ordnar upp företagets viktiga händelser. Fakturor, kvitton, inköp, försäljning, resultat och balansräkning samt exempelvis ett årsbokslut. Allt detta – och mer – inkluderas i bokföringen.

Rådet är att man tar hjälp med sin bokföring. Det tar tid och det handlar ofta om tid som skulle kunnas läggas på det huvudsakliga område man är verksam inom. Professionell bokföring i Stockholm i extern regi är en trygghet värd att betala för.